top of page

BluePlanet Academy AS 

(100% eid av Blue Planet AS)

BluePlanet Academy er utviklet av ansatte i Blue Planet og er en digital e-læringsplattform for akvakultur. Plattformen er bygget opp av flere hundre animasjoner og videoer som forklarer akvakulturproduksjon. Selskapet tilbyr unike onlinekurs innen produksjon og fiskevelferd.

Kontaktperson: morten.bergslien@blueplanet.no

Blue Farm AS 

(38% eid av Blue Planet AS)

Sammen med selskapets medeiere, AKVA Group og Egersund Net, er det utviklet en unik teknolog for oppdrett til havs. 

 

Teknologien er basert på en stor strekkankret betong konstruksjon med bølgebryter. 

 

Grieg Seafood ASA har søkt utviklings-tillatelser og skal i samarbeid med partnerskap realisere teknologien. Investeringsramme er 490 MNOK.

Kontaktperson: eivind.helland@blueplanet.no

bottom of page