top of page

Det unike nettverket

Blue Planet AS jobber med sjømatbedrifter over hele verden. Selskapets kunder får tilgang til ressurspersoner med unik kunnskap om bærekraftig produksjon av fisk og tilgang til en av verdens største akvakulturklynger.

Forretningsområder

Rådgiving

Blue Planet AS tilbyr rådgiving for at bedrifter i havbruksnæringen skal bli bedre. Selskapet har personer med unik kompetanse fra akvakultur og matnæringene.

Anker 1

Klynge/Nettverk

Blue Planet har en unik mulighet til å koble bedrifter sammen for å øke verdiskapingen i havbruksnæringen.Selskapet er eid av verdens fremste akvakulturnettverk. Eierbedriftene representerer hele verdikjeden innen oppdrett – både privat og offentlig. 

Bærekraft

Blue Planet AS hjelper havbruksnæringen til aktiviteter som dokumenterer næringens bærekraft og bidrar til å videreutvikle aktører i verdikjeden i en mer miljøvennlig retning.

Forretningsutvikling

Blue Planet bidrar til utvikling av forretningsideer. Selskapet skal være med å etablere nye virksomheter og forretningsenheter.

Historie

Blue Planet AS ble etablert i 2004 av aktører som brenner for havbruksnæringen. Selskapet har helt siden oppstarten vært en ressurs for å videreutvikle næringen i fellesskap, men også til å bidra til å realisere enkeltprosjekter, hvor man har behov for ekstern spesialkompetanse.


Totalt består eiernettverket av 30 bedrifter, hvor eierskapet er del mellom 60% private bedrifter og 40% offentlige organisasjoner.

bottom of page