top of page

Marin overvåking

Marin Overvåking er et prosjekt som overvåker vannkvaliteten i fjordområdene i Rogaland, Hordaland og Norland. Hensikten er å sikre at oppdrettsaktivitet i regionene ikke overgår områdenes bæreevne. 


Prosjektet dokumenterer vannkvalitet, bunnforhold og makroalgebiotop (tang og tare) gjennom året på en rekke lokaliteter i de tre fylkene.

Last ned siste rapport

Rogaland - Årsrapport 2018

Nordland - Samlerapport

Rapport for Hordaland kan etterspørres ved å kontakte Blue Planet 

Strategi Lakselus 2017-2019 (FHF 901414)

Strategi lakselus 2017-2019 er et samarbeidsprosjekt for implementering av et brukervennlig verktøy for varsling av lakselus i Rogaland, for å forebygge smitte. Planlegge og iverksette tiltak i rett tid.


Partnere i prosjektet var Proactima, Norsk Regnesentral, Veterinærinstituttet og alle oppdrettsaktørene i Rogaland.

Last ned rapport

bottom of page