top of page

Samarbeid gir lønnsomhet

Blue Planet AS ble etablert for at bedriftene skulle bli bedre sammen enn hvert enkelt har mulighet til alene. Klynge og nettverkskompetansen er videreutviklet siden oppstarten til et av de største havbruksnettverkene.

Blue Planet eiernettverk

Selskapet er en non profit bedrift og eid av selskaper som ønsker å videreutvikle havbruksnæringen. Totalt står 30 eiere bak selskapet i en god balanse mellom private bedrifter (60%) og offentlige organisasjoner.

melværlogo.png

Aqua Technology

Aqua Technology er en industriell klynge som kan levere hele bredden av teknologi til akvakultursektoren. Stavanger-området har noen av verdens fremste teknologiselskaper innen offshore og akvakultur. Aqua Technology tar sikte på å kombinere kompetanse fra olje- og gassindustrien til akvakulturnæringen. 


I mars 2016 inviterte Greater Stavanger, Blue Planet, Universitet i Stavanger til en samling for teknologibedrifter som ønsket å utforske muligheter i havbruksnæringen, med målet å skape en arena der selskaper fra kunne finne nye ideer og prosjekter.


I etterkant av pre-prosjektet formaliserte 16 selskaper et nærmere samarbeid ved å etablere det som nå er etablert som Aqua Technology-klyngen.

Ocean of Opportunities

I Ocean of Opportunity kobler vekstselskaper med kompetanse, nettverk og kapital. 


Bedriftene som deltar i programmet ser behovet for å ta grep for å oppnå vekst og lønnsomhet i et marked som er i rask endring. Programmet skal gi resultater i form av flere arbeidsplasser innen havbruksnæringen.


Totalt vil 8 selskapet per år bli tatt inn i vekstprogrammet. Programmet gjennomføres første gang i 2018.

RFN - Rogaland Fiskehelse Nettverk

Felles nettverk for å planlegge fiskehelsearbeid og utfordringer som oppstår underveis i produksjonen. Blue Planet koordinere månedlige møter hvor alle parter treffes og felles utfordringer, strategier og «beste praksis» diskuteres. Alle oppdrettsaktørene i Rogaland deltar i samarbeidet.

bottom of page