top of page

Bærekraftig Havbruk

Økt urbanisering og økte inntekter vil endre matpreferansene og øke etterspørselen etter animalsk protein. Blue Planet er opptatt av bærekraftig innovasjon og har som mål å bidra til en del av løsningen. Som partner til et stort havbruksnettverkt har vi gode muligheter til å bidra i utviklingen til en mer bærekraftig matproduksjon.

Prosjekter

Marin overvåking

Marin Overvåking er et prosjekt som overvåker vannkvaliteten i fjordområdene i Rogaland, Hordaland (nå Vestland) og Norland. 


Prosjektet dokumenterer vannkvalitet, bunnforhold og makroalgebiotop (tang og tare) gjennom året på en rekke lokaliteter i de tre fylkene.

Last ned siste rapport

Rogaland - Sluttrapport 2010-2020

Hordaland - Sammendragsrapport 

Nordland - Ved forespørsel

Rapport for Hordaland kan etterspørres ved å kontakte Blue Planet 

Trine Danielsen

+47 919 00 878

trine.danielsen@blueplanet.no

Marin Overvåking

Rogaland - Pilotområde for en proaktiv lusestrategi

Som en del av miljøovervåking og produksjonsplanlegging ble prosjektet «Strategi lakselus 2017» i Rogaland igangsatt i 2017. FHF prosjektet 901414 er i regi Proactima, Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral i samarbeid med alle oppdrettsaktørene i Rogaland. Målet er å utvikle god modell (er) for å planlegge, forebygge og iverksette tiltak mot lakselus og andre patogene samt bedre planlegge «produksjons soner» og vekst. 


Strømsimulerings og smitte modellene vil bli et av våre felles «varsle» verktøy for å forebygge mot smitte og bedre forstå vann- strøm -bilde og vise konsekvensene av plassering av anlegg i fjordene.

Trine Danielsen

+47 919 00 878

trine.danielsen@blueplanet.no

MAGIN (2017-2030). Bunn kartlegging av Norskekysten

BluePlanet deltar i et større prosjekt i Rogaland sammen med Kartverket og flere for å få gjennomført en kartlegging av fjor og hav bunnen i området. MAGIN vil bli et fremtidig felles verktøy for å planlegge lokaliteter og forstå miljøforholdene bedre. Myndigheter og aktører samt andre aktører, som har interesser i sjøen, vil kunne benytte samme verktøy. Dette vil bli et fremtidig viktig verktøy som er nødvendig for at havbruk skal vokse bærekraftig og effektivt.

bottom of page